Karta s kódem Netricoin – jak to funguje?

Investice do kryptoměn si vyžaduje nejen možnost nákupu virtuální mince, ale také znalosti o jejím přechovávání. To vyžaduje výběr odpovídajícího typu peněženky a díky skutečnosti, že na trhu e-mincí je jich obrovský výběr, to není snadný úkol. Z tohoto důvodu mnoho začínajících investorů odkládá investice do virtuálních mincí. Naštěstí existuje jednoduchý a bezpečný způsob přechovávání kryptoměn, kterým je karta s kódem Netricoin.

Peněženka online nebo offline?

Elektronické peněženky lze rozdělit na online a offline typy. Online typ je peněženka, která je součástí virtuální platformy, která poskytuje soukromé účty na přechovávání kryptoměn. K přihlášení se do tohoto typu účtu potřebujete přihlašovací jméno a heslo s několika znaky. Výhodou tohoto typu peněženky je možnost přihlásit se do ní z kteréhokoliv místa na světě. Vše, co potřebujete, je počítač, přístup na internet a přihlašovací údaje. Offline typ je peněženka v podobě USB klíče, zabezpečeném přihlašovacím jménem a heslem, na kterém je uložena kryptoměna. Tento typ peněženky by se měl uchovávat na suchém a bezpečném místě, až do doby, dokud se uložená kryptoměna neprodá.

Obě elektronické peněženky mají výhody i nevýhody. Hlavní výhodou online e-peněženky je pohodlí používání a schopnost rychlé transakce. Negativem je však poplatek za přechovávání elektronických mincí a hrozba krádeže všech kryptoměn nashromážděných  na účtu. V případě offline e-peněženky je výhodou bezpečnost a nevýhodou dost vysoká cena a možnost ztráty zařízení.

V případě Netricoinu klient používá peněženku online i offline. 

Bezpečná e-peněženka s kódem offline

Netricoin využívá funkce online i offline e-peněženek. Je to tak proto, že po zakoupení produktu dostane zákazník určitý počet jednotek Stellar a Bitcoin Cash, které se převedou na účet, ke kterému má přístup pouze zákazník. Díky tomu bude mít neustálý přístup ke své kryptoměně, což mu umožňuje pohodlné používání.

Za bezpečnost ale odpovídá karta s přístupovým kódem Netricoin. Mluvíme o kartě s přihlašovacím jménem a heslem do peněženky, na níž se kryptoměna nachází. Přihlašovací jméno si vybírá zákazník, ale heslo je vygenerováno zabezpečením elektronické peněženky a umístěné je pouze na kartě s kódem. Pak je karta doručena zákazníkovi v zabezpečené zásilce poštou. Díky tomu bude mít přístup ke svému přihlašovacímu menu a heslu pouze on.

Karta s přístupovým kódem je offline, což znamená, že se neposílá e-mailem ani neukládá v žádné databázi. Toto řešení chrání klienta před jakýmikoli pokusy o útoky a krádeží nashromážděných kryptoměn. Úkolem zákazníka je pouze držet kartu na bezpečném místě, dokud se kryptoměna neprodá.

Volný přístup a jednoduchý prodej

Do kryptoměn lze investovat dlouhodobě nebo krátkodobě. Vše závisí na tom, jak dlouho jsou aktiva uloženy a kdy se prodají. Někteří zákazníci upřednostňují nákup kryptoměny a její prodej při nejbližším nárůstu ceny, jiní upřednostňují nákup, uložení a očekávají výrazné zvýšení hodnoty.

Účinnost každé metody závisí na dovednosti, zkušenosti a povaze investora. V případě Netricoinu je dobrá každá. Je to tak proto, že díky kartě s přístupovým kódem má zákazník bezplatný přístup ke své kryptoměmě a když se rozhodne, že ji chce zpeněžit, stačí kontaktovat prodejce. Po krátkém ověření se shromážděné prostředky zpeněží a odešlou na jím zadaný účet. Totéž platí i pro převod kryptoměn na soukromou elektronickou peněženku klienta. Pokud se uživatel rozhodne kryptoměnu přechovávat sám, pak stačí kontaktovat prodejce, podstoupit proces ověření a uvést adresu své kryptopeněženky, na kterou bude kryptoměna převedena.

 Pro naplnění očekávání zákazníků nabízí sada Netricoin nejen školicí materiály, ale i jednoduchý způsob přechovávání přijaté kryptoměny. Bez dlouhotrvajícího výběru elektronické peněženky, bez zakládání účtu, bez dlouhého procesu registrace a problémů s přihlášením. Celou operaci provede tým Netricoin, který připraví platformu a klientovi k ní poskytne přístup. Díky kartě s přístupovým kódem Netricoin se zákazník bude moci volně přihlásit k účtu a sledovat jeho obsah.

Related Posts