Karta s kódom Netricoin – ako to funguje?

Investovanie do kryptomien si vyžaduje nielen možnosť nákupu virtuálnej mince, ale aj znalosti o jej prechovávaní. To si vyžaduje výber zodpovedajúceho typu peňaženky a vďaka skutočnosti, že na trhu e-mincí ich je obrovský výber, to nie je ľahká úloha. Z tohto dôvodu mnoho začínajúcich investorov odkladá investovanie do virtuálnych mincí. Našťastie existuje jednoduchý a bezpečný spôsob prechovávania kryptomien, ktorým je karta s kódom Netricoin.

Peňaženka online alebo offline?

Elektronické peňaženky možno rozdeliť na online a offline typy. Online typ je peňaženka, ktorá je súčasťou virtuálnej platformy, ktorá poskytuje súkromné ​​účty na prechovávanie kryptomien. Na prihlásenie sa do tohto typu účtu potrebujete prihlasovacie meno a heslo s niekoľkými znakmi. Výhodou tohto typu peňaženky je možnosť prihlásiť sa do nej z ktoréhokoľvek miesta na svete. Všetko, čo potrebujete, je počítač, prístup na internet a prihlasovacie údaje. Offline typ je peňaženka v podobe USB kľúča, zabezpečenom prihlasovacím menom a heslom, na ktorom je uložená kryptomena. Tento typ peňaženky by sa mal uchovávať na suchom a bezpečnom mieste, až do času, kým sa uložená kryptomena nepredá.

Obe elektronické peňaženky majú výhody aj nevýhody. Hlavnou výhodou online e-peňaženky je pohodlie používania a schopnosť rýchlej transakcie. Negatívom je však poplatok za prechovávanie elektronických mincí a hrozba krádeže všetkých kryptomien nahromadených na účte. V prípade offline e-peňaženky je výhodou bezpečnosť a nevýhodou dosť vysoká cena a možnosť straty zariadenia.

V prípade Netricoinu klient používa peňaženku online i offline.

   

Bezpečná e-peňaženka s kódom offline

Netricoin využíva funkcie online i offline e-peňaženiek. Je to tak preto, lebo po zakúpení produktu dostane zákazník určitý počet jednotiek Stellar a Bitcoin Cash, ktoré sa prevedú na účet, ku ktorému má prístup iba zákazník. Vďaka tomu bude mať neustály prístup k svojej kryptomene, čo mu umožňuje pohodlné používanie.

Za bezpečnosť ale zodpovedá  karta s prístupovým kódom Netricoin. Hovoríme o karte s prihlasovacím menom a heslom do peňaženky, na ktorej sa kryptomena nachádza. Prihlasovacie meno si vyberá zákazník, ale heslo je vygenerované zabezpečením elektronickej peňaženky a umiestnené je iba na karte s kódom. Potom je karta doručená zákazníkovi v zabezpečenej zásielke poštou. Vďaka tomu bude mať prístup k svojmu prihlasovaciemu menu a heslu iba on.

Karta s prístupovým kódom je offline, čo znamená, že sa neposiela e-mailom ani neukladá v žiadnej databáze. Toto riešenie chráni klienta pred akýmikoľvek pokusmi o útoky a krádežou nahromadených kryptomien. Úlohou zákazníka je iba držať kartu na bezpečnom mieste, kým sa kryptomena nepredá.

Voľný prístup a jednoduchý predaj

Do kryptomien je možné investovať dlhodobo alebo krátkodobo. Všetko závisí od toho, ako dlho sú aktíva uložené a kedy sa predajú. Niektorí zákazníci uprednostňujú nákup kryptomeny a jej predaj pri najbližšom náraste ceny, iní uprednostňujú nákup, uloženie a očakávajú výrazné zvýšenie hodnoty.

Účinnosť každej metódy závisí od zručností, skúseností a povahy investora. V prípade Netricoinu je dobrá každá. Je to tak preto, lebo vďaka karte s prístupovým kódom má zákazník bezplatný prístup k svojej kryptomene a keď sa rozhodne, že ju chce speňažiť, stačí kontaktovať predajcu. Po krátkom overení sa zhromaždené prostriedky speňažia a odošlú na ním zadaný účet. To isté platí aj pre prevod kryptomien na súkromnú elektronickú peňaženku klienta. Ak sa používateľ rozhodne kryptomenu prechovávať sám, potom stačí kontaktovať predajcu, podstúpiť proces overenia a uviesť adresu svojej kryptopeňaženky, na ktorú bude kryptomena prevedená.

 Pre naplnenie očakávaní zákazníkov ponúka sada Netricoin nielen školiace materiály, ale aj jednoduchý spôsob prechovávania prijatej kryptomeny. Bez dlhotrvajúceho výberu elektronickej peňaženky, bez zakladania účtu, bez dlhého procesu registrácie a problémov s prihlásením. Celú operáciu vykoná tím Netricoin, ktorý pripraví platformu a klientovi k nej poskytne prístup. Vďaka karte s prístupovým kódom Netricoin sa zákazník bude môcť voľne prihlásiť k svojho účtu a sledovať jeho obsah.

Related Posts