Day

March 25, 2021
Att investera i kryptovalutor kräver inte bara möjligheten att köpa ett virtuellt mynt, men också kunskap om dess lagring. Det innebär att välja rätt typ av plånbok, och det faktum att det finns ett stort urval på e-myntmarknaden är inte en lätt uppgift. Av denna anledning avstår många nybörjare investerare från att investera i virtuella...
Read More
På grund av sin relativt korta historia och speciella egenskaper är investeringar i kryptovalutor väldigt annorlunda än att spela på andra investeringsmarknader. Därför kan många saker som är vanliga och uppenbara för erfarna “traditionella” investerare vara ett allvarligt misstag på kryptomarknaden. Men några av de grundläggande principerna tillämpas fortfarande, och realiteterna i vissa goda metoder...
Read More
Världen av kryptovalutor utvecklas ständigt, vilket gör att fler och fler nya kryptovalutor visas regelbundet. De flesta av dem är baserade på klassiska lösningar och gammal teknik, och som ett resultat förutspår investerare inte mycket framgång för dem. Det finns dock några kryptovalutor som kan överraska användare och investerare. En sådan lösning är Stellar.
Read More
Bitcoin är för närvarande den dyraste kryptovalutan på marknaden, och historien om dess utveckling och pris visar att investeringar i virtuella mynt kan vara mycket effektivt. BTC bygger dock fortfarande på föråldrad teknik, vilket har orsakat behovet av förändringar. Förändringar som har utvecklats till en ny kryptovaluta – Bitcoin Cash.
Read More
Investimi në kriptomonedha kërkon jo vetëm aftësi për të blerë një monedhë virtuale, por edhe njohuri për ruajtjen e saj. Kjo përfshin zgjedhjen e portofolit të duhur dhe fakti që në tregun e monedhave elektronike ka zgjedhje të ndryshme të monedhave nuk është e lehtë. Për këtë arsye, shumë investitorë fillestarë frenohen me investimin në...
Read More
Për shkak të historisë së saj relativisht të shkurtër dhe karakteristikave të veçanta, investimi në kriptomonedha ndryshon ndjeshëm nga tregjet e tjera të investimeve. Prandaj, shumë gjëra që janë të zakonshme dhe normale për investitorët me eksperiencë “tradicionalë” mund të jenë gabime serioze në kripto-bursë. Megjithëse disa nga parimet themelore ende zbatohen, realitetet e disa...
Read More
Bota e kriptomonedhave është në zhvillim e sipër, që do të thotë se gjithnjë e më shumë kriptomonedha të reja shfaqen rregullisht. Shumica e tyre bazohen në zgjidhje klasike dhe teknologji të vjetër, si rezultat i së cilës investitorët nuk presin nga ato sukses të madh. Sidoqoftë, janë disa kriptomonedha që mund të mahnitin përdoruesit...
Read More
Bitcoin aktualisht është kriptomonedha më e shtrenjtë në treg, dhe historia e zhvillimit dhe çmimit të saj tregon se investimi në monedha virtuale mund të jetë shumë efektive. Sidoqoftë, BTC ende mbështetet në teknologji të vjetëruar, e cila ka nxitur një nevojë për ndryshim. Ndryshimet që u kthyen në një kriptomonedhë të re – Bitcoin...
Read More
Инвестирањето во криптовалути налага поседување не само вештини за купување на виртуелни монети, но, исто така, и знаења за нивно чување. Тоа е поврзано со изборот на соодветен вид на паричник, а поради факт е дека на пазарот на е-монети има нивен огромен избор, тоа не е лесна задача. Поради оваа причина, многу инвеститори почетници...
Read More
Поради својата релативно кратка историја и посебните карактеристики, инвестирањето во криптовалути значително се разликува од играњето на другите инвестициски пазари. Затоа, многу работи, коишто се вообичаени и очигледни за искусните „традиционални“ инвеститори, може бидат сериозна грешка на крипто-пазарот. Сепак, дел од основните начела сè уште наоѓаат приемна, а реалноста на некои добри практики може да...
Read More
1 2 3