Картичка со „Netricoin“ код – како функционира?

Инвестирањето во криптовалути налага поседување не само вештини за купување на виртуелни монети, но, исто така, и знаења за нивно чување. Тоа е поврзано со изборот на соодветен вид на паричник, а поради факт е дека на пазарот на е-монети има нивен огромен избор, тоа не е лесна задача. Поради оваа причина, многу инвеститори почетници се воздржуваат од инвестирање во виртуелни валути. За среќа, постои едноставен и безбеден начин за чување на криптовалути, односно картичка со код „Netricoin“.

Онлајн или офлајн паричник?

Е-паричниците можеме да ги поделиме на онлајн и офлајн тип. Онлајн типот е паричник, којшто е дел од виртуелна платформа која става на располагање сметки за чување на криптовалути. За да може да се најавите на ваков вид на сметки, неопходно е корисничко име и лозинка од неколку знаци. Предноста на ваквиот вид на паричник е можноста за најавување во него од кое било место на светот. Доволен е компјутер, пристап до интернет и податоците за најавување. Офлајн типот е паричник во облик на преносна меморија (УСБ), заштитен со корисничко име и лозинка, на којашто се чуваат криптовалутите. Ваквиот тип на паричник треба да се чува на суво и безбедно место, до моментот на продажба на чуваната криптовалута.

Двата типови на е-паричници имаат како предности, така и недостатоци. Главна предност на онлајн е-паричникот е удобноста при користењето и можноста за извршување на брза трансакција. Додека пак, недостаток е надоместокот за чување на е-монетите и ризикот од кражба на сите криптовалути акумулирани на сметката. Во случај на офлајн е-паричник, предност е безбедноста, а недостаток доста високата цена и можноста за губење на уредот.

Во случај на „Netricoin“, клиентот користи паричник, којшто има и онлајн и офлајн карактеристики.

Безбеден е-паричник со офлајн код

Во „Netricoin“ се користат карактеристиките на онлајн и офлајн паричник. Така се случува, бидејќи по купување на производот, клиентот добива определена количина на единици на криптовалутите „Stellar“ и „Bitcoin Cash“, коишто ќе бидат префрлани на сметка, кон којашто пристап има само клиентот. Благодарение на тоа, клиентот ќе има постојан пристап до своите криптовалути, што му обезбедува удобност при користењето.

Додека пак за безбедноста одговара картичка со „Netricoin“ пристапен код. Тука станува збор за картичка со корисничко име и лозинка за паричникот, на којшто се наоѓаат криптовалутите. Корисничкото име го избира клиентот, а лозинката се генерира од страна на заштитите на е-паричникот и се внесува исклучиво на картичката со код. Потоа, картичката му се испраќа на клиентот во заштитена пратка преку пошта – со назнака „лично на рака“. Благодарение на тоа, само клиентот ќе има пристап со неговите корисничко име и лозинка.

Картичката со пристапен код има офлајн карактер, што означува дека не се испраќа преку имејл, ниту дека се чува во каква било база на податоци. Таквото решение го заштитува клиентот од секаков вид на обиди за напади и кражба на акумулираните криптовалути. Задача на клиентот е единствено да ја чува картичката на безбедно место, до моментот на продажба на криптовалутите.

Слободен пристап и едноставна продажба

Во криптовалутите може да се инвестира на долгорочен или краткорочен начин. Сѐ зависи од времето на чување на активата и моментот на нејзина продажба. Некои клиенти повеќе сакаат да купат криптовалута, за да ја продадат при најблискиот пораст на цената, а други преферираат купување, чување и очекување на значителен пораст на вредноста.

Ефикасноста на секој од методите зависи од вештините, искуството и карактерот на инвеститорот. Во случај на „Netricoin“, секој е добар. Така е, бидејќи благодарение на картичката со пристапен код, клиентот има слободен пристап до својата криптовалута и кога ќе одлучи дека сака да ја впаричи, доволно е да стапи во контакт со продавачот. По краток период на верификација, акумулираните средства ќе бидат впаричени и испратени на сметка посочена од страна на клиентот. Истото се однесува и на трансферирање на криптовалутата на приватен е-паричник на клиентот. Ако корисникот се одлучи за самостојно чување на криптовалутата, тогаш доволно е да стапи во контакт со продавачот, да помине низ процесот на верификација и да посочи адреса на својот крипто-паричник, на којшто ќе биде трансферирана криптовалутата.

Исполнувајќи ги очекувањата на клиентите, сетот „Netricoin“ нуди не само наставни материјали, но исто и едноставен начин за чување на добиената криптовалута. Без долготрајно избирање на е-паричник, без отворање на сметка, без долготраен процес на регистрација и без проблеми со најавувањето. За целата процедура ќе се погрижи тимот од „Netricoin“, којшто ќе ја подготви платформата и ќе му стави на клиентот на располагање пристап до неа. Благодарение на картичката со пристапен код „Netricoin“ клиентот ќе може слободно да се најавува на својата сметка и да ја следи нејзината содржина.

Related Posts