Сет „Netricoin“ – диверзификација како пат кон успехот

Поради својата релативно кратка историја и посебните карактеристики, инвестирањето во криптовалути значително се разликува од играњето на другите инвестициски пазари. Затоа, многу работи, коишто се вообичаени и очигледни за искусните „традиционални“ инвеститори, може бидат сериозна грешка на крипто-пазарот. Сепак, дел од основните начела сè уште наоѓаат приемна, а реалноста на некои добри практики може да биде „преведена“ на криптовалутната реалност со малку знаење и претпазливост. Една од таквите практики е таканаречената диверзификација на портфолиото.

Инвестирање во криптовалути

Криптовалутите, односно виртуелни пари или токени достапни во децентрализирана мрежа, независна од централен емитент, се едно од најпопуларните инвестициони средства во XXI век. Не без причина, бидејќи нивниот широк спектар на примена, иновативноста на користењето на пресвртната блокчејн технологија, како и безбедноста, ги прават вистинска технологија на иднината. Сепак, нивниот специфичен карактер предизвикува дека инвестирањето во тие футуристички инвестициони средства може да биде малку комплицирано како за лаиците, така и за искусните берзански играчи.

Криптовалутниот пазар е значително подинамичен и поликвиден. Често на него може да се забележи големи скокови или други нагли промени. Освен тоа, берзите се полни си различни коини, токени и алткоини, во коишто може да се инвестираат сопствените средства, а коишто имаат различно ниво на популарност, капитализација или цена. Добро е да се запомни дека цената на криптовалутите зависи пред сè од нивната популарност, а дури на второ место се корисноста и иновативноста. Дополнително, за купување и чување на единици на криптовалутите не е потребно само обезбедување на добар извор, туку и соодветен софтвер, каде што истите ќе може да се чуваат.

Сите тие аспекти на реалностите на инвестирањето на криптовалутниот пазар предизвикуваат дека прагот за влез може да биде превисок за некои заинтересирани, без оглед на нивото на испорака при „традиционалното“ инвестирање. За среќа, растечката популарност на ова инвестиционо средство предизвикува дека се појавуваат сè повеќе ефикасни решенија и разбирливи материјали, коишто помагаат не само да се популаризира знаењето за оваа релативно нова технологија, туку и да се аплицира во него познатите инвестициски практики – како што е претходно споменатата диверзификација на портфолиото.

Диверзификација – основно начело

Диверзификација на портфолио значи вложување на средствата на инвеститорот во неколку разновидни инвестициски средства, наместо инвестирањето на сите во една инвестиција или само во еден тип. Тоа е многу популарна практика, којашто многу инвеститори ја применуваат речиси инстинктивно. Оваа практика овозможува да се ограничат загубите во случај на нагли промени во конкретниот сектор, како и побезбедно проширување на хоризонтите или реализирање на инвестиции со различни степени на ризик. Благодарение на тоа, потенцијалните загуби од една инвестиција можат да бидат покриени со добивката од друга, а инвеститорот не ги губи сите свои средства поради едно сопнување.

Таквата практика се чини дека е прилично очигледен потег во случај на толку ликвиден и динамичен пазар, каков што е криптографскиот пазар. И покрај тоа, технолошките ограничувања предизвикуваат дека многу инвеститори се одлучуваат за диверзификација на своето крипто. Длабинското спознавање само на една виртуелна валута, заедно со пронаоѓањето на солидно место за тргување, соодветен е-паричник, како и примената на соодветни безбедносни мерки, може да одзема многу време и да биде исцрпувачко, особено за инвеститорите почетници.

За среќа, општеството и пазарот поврзан со криптовалутите е осетлив на потребите на потенцијалните инвеститори, затоа како одговор на тој проблем настанал удобен инвестициски производ, којшто има за цел олеснување на првите чекори кон диверзификација. Станува збор за „Netricoin“, којшто нуди единици на два ветувачки алткоини, како и висококвалитетни материјали за нив.

Две за цена на една – „Netricoin”

Сет Netricoin е уникатен инвестициски производ, насочен главно кон инвеститорите почетници и аспиранти, коишто сакаат да ги прошират своите знаења и да ги проучат тајните на диверзификацијата во контекст на крипто пазарот. Производот се состои од две ветувачки криптовалути, „Stellar Lumens“ и „Bitcoin Cash“, коишто клиентот ќе ги добие во пропорција од 50/50 од вредноста. Тоа означува дека единиците ќе бидат купени за иста цена, дури и ако нивната количина ќе се разликува.

Комбинацијата на овие два алткоини со различна намена е добар пример за диверзификација, овозможувајќи му на клиентот увид во нивните сличности и разлики. Благодарение на тоа, исто така, тие не се меѓусебно спротивставени, а следствено на тоа успехот на едниот не ги намалува шансите за развој на другиот. Покрај тоа, корисникот освен самите единици, исто така, добива пристап до висококвалитетна едукативна платформа, којашто содржи многу обуки и материјали. Со нивна помош клиентот може не само да си ги освежи основните и најважните информации за инвестирањето на крипто-пазарот; но, исто така, да се запознае со деталите за историјата, технологијата и употребата на стекнатите единици, како и драгоцени совети за диверзификација и за потенцијалниот правец за понатамошен развој на крипто-технологијата.

Специјално за почетниците, овој производ нуди уште едно олеснување, какво што е чувањето на единиците во професионално заштитен паричник со помош на картичка со Сет Netricoin код.

погодно и безбедно чување

Благодарение на картичката со „Netricoin“ пристапен код, клиентот може да го прескокне долготрајниот процес на барање, регистрирање и заштитување на електронските паричници, коишто се компатибилни со купените криптовалути. Наместо, тоа сетот „Netricoin“ содржи физичка картичка со пристапен код до паричник, којшто е креиран и заштитен од страна на професионалци, каде што клиентот може да ги набљудува своите средства.

Благодарение на таквата формула, пристапниот код постои само во хартиена форма, значително редуцирајќи го ризикот од крадење на единиците од страна на хакер или онлајн-крадец. Тоа, исто така, му овозможува на корисникот да ужива во највисоко ниво на безбедност без потреба да се грижи за нивно рачно пребарување и имплементација. Дополнително, „Netricoin“ пристапен код е, исто така, лозинка за авторизирање на сите операции поврзани со единиците. За да ги продаде или ракува со нив, клиентот мора само да направи еден телефонски повик и да ја потврди трансакцијата со своите податоци и со пристапниот код.

Иднината на „Stellar“ и „Bitcoin Cash“

„Stellar Lumens“ и „Bitcoin Cash“ се две подеднакво ветувачки криптовалути, за коишто се претскажува светла иднина во 2021. И покрај тоа, нивните профили се значително различни.

„Stellar Lumens“ спаѓа во категоријата алткоини наречени „токени“. Тоа се валути, коишто постојат во рамките на конкретна платформа, претставувајќи нејзино внатрешно средство за размена или активирање на одредени функции, какви што се трансфер на добра или интелигентни контракти. Лумените (или „XLM“) се токен на платформата „Stellar“, којашто е место за размена на многу добра и услуги како меѓу големи корпорации, така и меѓу приватни лица. Благодарение на стабилниот развој, високата универзалност, ниските цени и брзите трансакции, „Stellar“ зазема многу силна позиција на пазарот на криптовалути.

Од друга страна, „Bitcoin Cash“, познат и како „BCH“ или „Bcash“, е вистинска реализација на идејата „Bitcoin 2.0“, којашто ги задржува сите предности на оваа прва криптовалута и елиминира многу од нејзините најголеми недостатоци. Слично како и „оригиналниот“ Биткоин, „Bcash“ е коин. Тоа означува дека тој се користи за секојдневни плаќања како супститут на декретните валути. Неговата значително поголема пропустливост и подобрата скалабилност означува дека тој претставува солидна алтернатива за култниот, иако веќе застарен „BTC“.

Овие две криптовалути, и покрај своите разлики, имаа една важна заедничка точка. Двете имаат репутација на потенцијално најлукративни инвестиции за 2021 година, а многу експерти им предвидува рапиден развој исто и во следните години. Затоа, нивната комбинација е добар начин за диверзификација на виртуелниот паричник.

Сет Netricoin е производ, којшто во себе обединува многу аспекти и користи, правејќи го многу комплексен сет. Комбинацијата на два вида единици со висококвалитетни едукативни материјали за стекнатите криптовалути, инвестирањето и диверзификацијата, при истовремено растоварување на клиентот од неопходноста за своерачно пребарување, регистрирање и заштитување на сметка во апликација за е-паричник или на платформа на берза, е одличен избор за инвеститорите почетници. Играчите со повисоко ниво на напредок, исто така, може да ја искористат понудата, за да се стекнат со потенцијално вредни единици и да ги искористат материјалите ставени на располагање за освежување или за средување на своето знаење.

Related Posts