Karta me kodin Netricoin – si funksionon?

Investimi në kriptomonedha kërkon jo vetëm aftësi për të blerë një monedhë virtuale, por edhe njohuri për ruajtjen e saj. Kjo përfshin zgjedhjen e portofolit të duhur dhe fakti që në tregun e monedhave elektronike ka zgjedhje të ndryshme të monedhave nuk është e lehtë. Për këtë arsye, shumë investitorë fillestarë frenohen me investimin në monedhat virtuale. Për fat të mirë, ekziston një mënyrë e thjeshtë dhe e sigurt për të ruajtur kriptomonedhat, d.m.th karta me kodin Netricoin.

Portofol online apo offline?

E-wallet mund të ndahen në lloje online dhe offline. Lloji online është një portofol që është pjesë e një platforme virtuale që ofron llogari private për ruajtjen e kriptomonedhës. Për të hyrë në këtë lloj llogarie, është i nevojshëm logini dhe fjalëkalimi me disa karaktere. Avantazhi i këtij lloj portofoli është aftësia për tu loguar në të nga çdo vend i botës. Mjafton një kompjuter, aksesi në internet dhe të dhënat për login. Lloji offline është një portofol në formën e USB-s, i siguruar me login dhe fjalëkalim, në të cilin ruhet kriptomonedha. Ky lloj portofoli duhet të mbahet në një vend të thatë dhe të sigurt derisa të shitet kriptomonedha e ruajtur.   

Të dy e-wallet kanë avantazhe dhe disavantazhe. Avantazhi kryesor i e-wallet online është lehtësia e përdorimit dhe aftësia për të bërë transaksione të shpejta. Dobësi, sidoqoftë, janë tarifat për ruajtjen e monedhave elektronike dhe rreziku i vjedhjes i të gjitha kriptomonedhave të grumbulluara në llogari. Në rastin e e-wallet offline, avantazhi është siguria ndërsa disavantazhi është çmimi mjaft i lartë dhe mundësia e humbjes së pajisjes.

Në rastin e Netricoin, klienti përdor portofol të llojit online dhe offline.

E-wallet offline i sigurt me kodin

Në Netricoin përdoren karakteristikat e e-wallet online dhe offline. Kjo pasi që pas blerjes së produktit, klienti merr një numër të caktuar njësish kriptomonedhash Stellar dhe Bitcoin Cach, të cilat transferohen në llogarinë në të cilën ka akses vetëm klienti. Falë kësaj, ai do të ketë akses të vazhdueshëm në kriptomonedhën e tij, gjë që e bën përdorimin më të përshtatshëm.

Për sigurinë është përgjegjëse karta me kodin e aksesit Netricoin. Bëhet fjalë për kartën me aksesin dhe fjalëkalimin në portofolin në të cilin ndodhet kriptomonedha. Login zgjidhet nga klienti, por fjalëkalimi gjenerohet nga siguria e e-wallet dhe vendoset vetëm në kartën me kodin. Pastaj karta dorëzohet me postë në duart e klientit në një pako të siguruar. Falë kësaj, vetëm ai do të ketë akses në loginin dhe fjalëkalimin e tij.

Karta me kodin e aksesit ka karakter offline, që do të thotë se nuk dërgohet me email apo ruhet në ndonjë bazë të dhënash. Kjo zgjidhje mbron klientin nga çdo përpjekje sulmi dhe vjedhje të kriptomonedhave të grumbulluara. Detyra e klientit është vetëm të ruaj kartën në një vend të sigurt derisa të shitet kriptomonedha.

Akses i rehatshëm dhe shitje e lehtë

Në kriptomonedha mund të investohet në mënyrë afatgjate ose afatshkurtër. E gjitha varet nga momenti kur ruhet aseti deri në momentin e shitjes. Disa klientë preferojnë ta blejnë kriptomonedhën për ta shitur shpejt pas rritjes së çmimit, ndërsa të tjerë preferojnë ta blejnë, ta ruajnë dhe të presin një rritje të konsiderueshme të vlerës.

Efektiviteti i çdo metode varet nga aftësitë, përvoja dhe karakteri i investitorit. Në rastin e Netricoin, secila është e mirë. Kjo pasi falë kartës me kodin e aksesit, klienti ka akses të rehatshëm në kriptomonedhën e tij dhe kur vendos që dëshiron ta monetoj atë, mjafton të kontaktojë shitësin. Pas një periudhe të shkurtër verifikimi, fondet e mbledhura monetohen dhe dërgohen në llogarinë e dhënë prej tij. E njëjta gjë vlen për transferimin e kriptomonedhave në e-wallet privat të klientit. Nëse përdoruesi vendos të ruajë vetë kriptomonedhën, atëherë mjafton të kontaktojë shitësin, t’i nënshtrohet procesit të verifikimit dhe të tregojë adresën e kripto-wallet të tij në të cilin do të transferohet kriptomonedha.

Për të përmbushur pritshmëritë e klientëve, seti Netricoin ofron jo vetëm materiale trajnimi, por edhe metodë të thjeshtë për ruajtjen e kriptomonedhës së marrë. Pa humbur kohë për të zgjedhur e-wallet, për të krijuar llogarinë, pa process të gjatë regjistrimi dhe pa probleme me aksesin. Ekipi i Netricoin kujdeset për të gjithë operacionin, i cili përgatit platformën dhe i siguron klientit akses në të. Falë kartës me kodin e aksesit Netricoin klienti është në gjëndje të logohet rehatisht në llogarinë e tij dhe të ndjekë përmbajtjen e saj.

Related Posts