Blog Full Right Sidebar

Caption Aligned Here
Internetannonsering är teoretiskt kontrollerad och måste uppfylla kraven i relevanta lagar. Svårigheten att kontakta författaren till en viss text, i kombination med många konstgjorda, falska recensioner på webbplatser och forum, gör att nätet fortfarande förblir okontrollerat, där enskilda märken gör allt för att svärta ner konkurrenterna. Vilka är exemplen på otillbörliga metoder på Internet och hur...
Read More
Annonsering på Internett er i teorien kontrollert og skal oppfylle kravene spesifisert i de relevante lovene. Vanskeligheten med å finne forfatteren av en gitt tekst, kombinert med mangfoldet av kunstige, falske meninger på nettsider og fora, gjør imidlertid at Internett fremdeles er et sted der alt er mulig, og der enkelte merker gjør alt for å...
Read More
Mainonta Internetissä on teoriassa valvottua ja sen on täytettävä asiaa koskevassa  lainsäädännössä määritetyt vaatimukset. Kuitenkin vaikeus tavoittaa tietyn tekstin tekijä lukuisten keksittyjen ja  vääristelevien mielipiteiden ruuhkasta verkkosivustoilla ja foorumeilla tekee Internetistä sekavan viidakon, jossa yksittäiset tuotemerkit tekevät kaikkensa kilpailijan mustamaalaamiseksi. Millaisia esimerkkejä on epärehellisistä verkkokäytännöistä ja miten ne voidaan estää?
Read More
En teoría, la publicidad en Internet está controlada y debe cumplir los requisitos establecidos en las leyes pertinentes. Sin embargo, la dificultad de llegar al autor de un texto determinado, combinada con la multitud de opiniones falsas y artificiales en sitios web y foros, hacen que el internet parezca el Lejano Oeste, donde las marcas individuales...
Read More
İnternet reklamları teoride denetlenirler ve ilgili kanunlarca belirlenen şartları taşımak zorundadırlar. Buna rağmen, belirli bir metnin yazarına ulaşmanın zor olması, internet sitelerinde ve forumlarda birçok sahte görüş ve yorum bulunması gibi nedenlerden dolayı internette her şey serbesttir ve bazı kuruluşlar rakipleri hakkında karalama kampanyaları düzenlemektedirler. İnternette görülen bu kötü uygulamaların örnekleri nelerdir ve bu uygulamalar nasıl...
Read More
1 2 3 27