Tag

Netricoin dolandırıcılar
İnternet reklamları teoride denetlenirler ve ilgili kanunlarca belirlenen şartları taşımak zorundadırlar. Buna rağmen, belirli bir metnin yazarına ulaşmanın zor olması, internet sitelerinde ve forumlarda birçok sahte görüş ve yorum bulunması gibi nedenlerden dolayı internette her şey serbesttir ve bazı kuruluşlar rakipleri hakkında karalama kampanyaları düzenlemektedirler. İnternette görülen bu kötü uygulamaların örnekleri nelerdir ve bu uygulamalar...
Read More