Tag

Netricoin podvodníci
Reklama na internete je teoreticky kontrolovaná a mala by spĺňať požiadavky definované v príslušných zákonoch. Avšak problémy s preniknutím k autorovi daného textu, spojenés pretlakom umelých, falošných názorov na stránkach a fórach spôsobujú, že internet naďalej pripomína divoký západ, kde jednotlivé značky robia všetko, len aby očiernili konkurenciu. Aké sú príklady nekalých postupov na internete...
Read More
Reklama na internetu je teoreticky řízena a měla by splňovat požadavky stanovené příslušnými zákony. Nicméně obtížnost dosažení autora daného textu v kombinaci s množstvím umělých, falešných názorů na weby a fóra však způsobují, že internet stále připomíná svobodnou Ameriku, kde jednotlivé značky dělají vše pro očernění konkurence. Jaké jsou některé příklady nekalých online praktik a...
Read More